top of page

De kleine lettertjes

Wat u verder nog moet weten:

 • Voor alle sessies geldt dat je geen verwijzing van je huisarts nodig hebt. Je kunt afspreken voor een sessie van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 – 15:00 uur. Het ook mogelijk om ’s avonds af te spreken. Sessies zijn altijd op afspraak.

 • Als je onverhoopt niet kunt op de afgesproken tijd, neem dan even contact met me op. Het is altijd mogelijk om de afspraak in overleg te verplaatsen. Voor afspraken die binnen 48 tot 24 uur worden afgezegd betaal je 50% voor de gereserveerde tijd en ruimte. Een sessie die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt geheel in rekening gebracht.

 • Als u besluit een betaald pakket niet af te maken, krijgt u 50% van het betaalde bedrag retour.

Privacy en AVG

We weten dat het niet het meest opwindende onderwerp is, maar laten we even stilstaan bij iets belangrijks: jouw privacy. 

In onze digitale wereld is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig zijn. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld om je te laten weten hoe we jouw informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. 

Deze 'saaie kleine lettertjes' (ja, we weten het, niet erg spannend) zijn eigenlijk jouw schild tegen digitale dreigingen. Ze zijn er om jou te beschermen en ervoor te zorgen dat je met een gerust hart kunt genieten van wat we te bieden hebben.

Dus, voordat je verder gaat met het verkennen van onze wereld, geef ons alsjeblieft een momentje van je tijd om deze privacyverklaring te lezen. Het is een kleine stap die een grote impact kan hebben op jouw online veiligheid en gemoedsrust.

Bedankt dat je de tijd neemt om voor jezelf te zorgen, want jouw privacy is belangrijk voor ons! 

Praktijkvoorwaarden

Beste cliënt, 

 

Omdat (ook) de zorgverzekeraars steeds hogere eisen stellen aan verleende zorg dienen hypno- en psychotherapeuten zich te houden aan eisen die door de beroepsverenigingen (NBVH en RBCZ) en de wetgever (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn opgesteld. 

 

Deze eisen betreffen: 

 

1. Privacy/geheimhoudingsplicht en afspraken tussen therapeut en cliënt 

2. Wijze van facturering en betaling 

3. Doelen van de begeleiding 

4. Duur van de begeleiding 

5. Aansprakelijkheid 

6. Klachtenprocedure 

7. Afzeggen van afspraken 

8. Begeleidingsovereenkomst 

9. Bijscholingsplicht therapeut 

 

 

 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld (zie de uitgebreide privacyverklaring onder aan het document).

 2. Wijze van facturering en betaling. De cliënt krijgt na afloop van een consult een factuur via de mail die hij in kan dienen bij de verzekering. Op de factuur staat precies wat er nodig is voor de verzekering. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de therapiekosten. Welk deel precies is wat de cliënt zelf moet achterhalen. De therapeut heeft geen mogelijkheid tot het indienen van facturen, dat blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling aan de therapeut. Dit kan na afloop met pin of door middel van ideal (link zit in de mail van de factuur) van het bedrag op de factuur. De factuur dient binnen 2 weken te worden voldaan. Op de factuur staan vermeld: naam, adres en geboortedatum van de cliënt, datum van de behandeling en indien gewenst de prestatiecode ten behoeve van vergoeding door een zorgverzekeraar. 

 3. Omdat de therapeut niet werkt met vragenlijsten en DSM-5 diagnostiek dus er geen vastomlijnde protocollen van behandeling zijn, bespreken cliënt en therapeut samen de doelstellingen voor de therapie. De therapeut draagt zorg voor deze doelstellingen tijdens de sessies. Evaluatie kan te allen tijde, zowel door therapeut als cliënt geïnitieerd. 

 4. De duur van de begeleiding wordt niet vastgesteld. De therapeut kan een inschatting maken maar korter of langere begeleiding is mogelijk. De cliënt kan altijd stoppen met de therapie. Hervatten is ook mogelijk, in overleg met de therapeut. 

 5. De therapeut is niet aansprakelijk voor behaalde doelstellingen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het proces. Het is daarom van belang dat de cliënt aangeeft wat er eventueel de therapie kan bemoeilijken, zodat de therapeut hierop kan inspelen of een afweging maken of therapie haalbaar is. 

 6. De therapeut is verzekerd voor hulp aan zowel cliënt als therapeut in geval van klachten zoals dit verplicht is. De therapeut wil graag van de cliënt horen wat er verbeterd kan worden in de therapie en moedigt de cliënt (zoals bij deze) aan dit aan te geven. Het doel van therapeut en cliënt is identiek: beiden willen dat de cliënt zich beter gaat voelen in de lijn van zijn doelstellingen. De therapeut doet haar best om hiertoe de mogelijkheden te creëren. Zie onder voor meer informatie over klachten. 

 7. Afzeggen van afspraken moeten 48 uur van tevoren worden gedaan. Dit kan via alle gebruikelijke media. Bij later afzeggen zal de therapeut de afspraak toch factureren. 

 8. De begeleidingsovereenkomst is een formele overeenkomst tussen de therapeut en cliënt waarin wordt beschreven wat het doel van de begeleiding is en dat de cliënt en therapeut de voorwaarden beiden onderschrijven. 

 9. De therapeut is verplicht om bijscholing te volgen en intercollegiaal overleg te houden om zichzelf te blijven verbeteren voor een passende begeleiding richting cliënten. Tijdens het intercollegiaal overleg kan de situatie van de cliënt besproken worden maar alle mogelijke herkenbare en persoonlijke dingen van de cliënt worden hierin weggelaten. Dit overleg is bedoeld om de begeleiding richting cliënt te optimaliseren. 

Praktijkvoorwaarden downloaden
Praktijkvoorwaarden
bottom of page