top of page

Gaslighting - Een verborgen vorm van emotionele manipulatie

Gaslighting is een manipulatieve tactiek waarbij iemand doelbewust verwarring en twijfel zaait bij een ander om hun gevoel van realiteit te ondermijnen. In dit blog zullen we dieper ingaan op gaslighting, wat het wel en niet is, hoe je het kunt herkennen, wie gaslighters en slachtoffers zijn, voorbeelden van gaslighting, en wat je kunt doen om jezelf of anderen te beschermen. We zullen ook bespreken hoe therapie kan helpen en wat de voordelen zijn.Gaslighting is een subtiele maar verwoestende vorm van emotionele manipulatie die vaak onopgemerkt blijft. Het is een vorm van psychologische misbruik waarbij de dader de realiteit van het slachtoffer verdraait, waardoor het slachtoffer aan zichzelf begint te twijfelen. Hier is wat het wel en niet is, en hoe je het kunt herkennen.


Wat is gaslighting?

Gaslighting is een manipulatieve tactiek waarbij de dader twijfel zaait bij het slachtoffer over hun eigen geheugen, perceptie en gezond verstand. De gaslighter manipuleert de realiteit van het slachtoffer door systematisch valse informatie te verstrekken, feiten te verdraaien en situaties te verdoezelen. Het doel is vaak om controle over het slachtoffer te krijgen en macht uit te oefenen. Gaslighting is dus een vorm van emotionele manipulatie waarbij de gaslighter de perceptie en herinneringen van het slachtoffer systematisch ondermijnt. Dit kan leiden tot twijfel aan de eigen gezondheid, geestelijke gesteldheid en het vermogen om juiste beslissingen te nemen.


Wat is het niet?

Gaslighting is geen normale vorm van miscommunicatie of onenigheid. Het is ook niet simpelweg iemand tegenspreken. Het is een doelbewuste en vaak subtiele vorm van manipulatie die langdurige schade kan aanrichten aan het mentale welzijn van het slachtoffer.


Hoe kun je het herkennen?

Gaslighting kan moeilijk te herkennen zijn, maar enkele tekenen zijn constante ontkenning van gebeurtenissen, veranderingen in verhalen om de schuld te verschuiven, en het constant in twijfel trekken van iemands herinneringen en waarnemingen. Het slachtoffer begint vaak te twijfelen aan zichzelf en hun vermogen om de realiteit correct waar te nemen. Bijvoorbeeld:

1. Een partner die beweert dat je je dingen inbeeldt als je klaagt over hun gedrag.

2. Een baas die je beschuldigt van fouten die je niet hebt gemaakt.

3. Ouders die je vertellen dat je altijd overdrijft over je problemen.


Wat voor mensen zijn gaslighters?

Gaslighters zijn vaak manipulatief, controlerend en zelfverzekerd. Ze hebben de neiging om anderen te domineren en hun eigen agenda na te streven, zonder rekening te houden met de gevoelens of ervaringen van anderen. Gaslighters kunnen verschillende achtergronden hebben, maar ze delen vaak manipulatieve persoonlijkheidskenmerken. Ze kunnen narcistisch, controlerend, of dominanter van aard zijn.


Wat voor mensen zijn de slachtoffers?

Gaslighting kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd, geslacht, of achtergrond. Slachtoffers zijn vaak empathisch en gevoelig, wat gaslighters kunnen uitbuiten. Slachtoffers van gaslighting kunnen daarom vaker mensen zijn met een gevoelige aard, die openstaan voor de mening van anderen en geneigd zijn tot zelfreflectie. Het kunnen mensen zijn die zich in een afhankelijke positie bevinden ten opzichte van de gaslighter.


Kun je de slachtoffers wel classificeren of zijn het allerlei soorten mensen?

Slachtoffers van gaslighting kunnen mensen zijn van alle leeftijden, geslachten, achtergronden en sociale statussen. Het kan iedereen treffen die in een relatie is met een manipulatieve persoon, ongeacht hun persoonlijkheid of achtergrond.


13 voorbeelden van gaslighting uit de praktijk:

 1. Ontkennen van eigen acties: Constant ontkennen van beloftes of uitspraken die eerder zijn gedaan.

 2. Valse beschuldigingen: Het veranderen van gebeurtenissen om de schuld bij het slachtoffer te leggen.

 3. Tegenstrijdige uitspraken: Ze spreken zichzelf herhaaldelijk tegen.

 4. Minimalisering: Minimaliseren van de gevoelens van het slachtoffer door te zeggen dat ze overdrijven of te gevoelig zijn.

 5. Projectie: Ze projecteren hun eigen negatieve eigenschappen op het slachtoffer.

 6. Isolatie: Ze isoleren het slachtoffer van vrienden en familie om controle te vergemakkelijken en om hun steunnetwerk te ondermijnen.

 7. Verwarring zaaien: Ze creëren een voortdurende staat van verwarring en onzekerheid.

 8. Liegen: Onophoudelijk liegen en vervolgens beweren dat het slachtoffer zich dingen inbeeldt.

 9. Verdraaien van feiten: Vaak verdraaien van feiten om de eigen positie te rechtvaardigen en het slachtoffer in een negatief daglicht te stellen.

 10. Roddels verspreiden: Het verspreiden van geruchten of roddels om het imago van het slachtoffer te schaden.

 11. De schuld geven: Voortdurend de schuld geven aan het slachtoffer voor zaken die buiten hun controle liggen.

 12. Manipuleren van situaties: Het constant manipuleren van situaties zodat het slachtoffer zich onzeker voelt over hun eigen oordeel.

 13. Verdraaien van gebeurtenissen: Het verdraaien van gebeurtenissen om het slachtoffer het gevoel te geven dat ze 'gek' worden.


American propaganda
I want you to stay home, to keep you safe...

Het zijn voorbeelden van situaties maar deze zinnen kunnen je misschien duidelijk maken hoe subtiel het is.


Dit zijn 15 voorbeeldzinnen die gaslighters vaak gebruiken:

1. "Je herinnert je dat verkeerd, dat is niet wat er gebeurde."

2. "Je verbeeldt je dingen, dat is niet wat ik zei."

3. "Je maakt je te veel zorgen, je bent te gevoelig."

4. "Waarom maak je zo'n big deal van iets kleins?"

5. "Ik doe dit alleen maar omdat ik om je geef, je begrijpt het gewoon niet."

6. "Iedereen denkt dat je te overdreven reageert, niet alleen ik."

7. "Je vrienden begrijpen je gewoon niet zoals ik dat doe."

8. "Als je meer zou doen wat ik zeg, zouden we geen problemen hebben."

9. "Je maakt altijd ruzie om niets, ik probeer gewoon te helpen."

10. "Je bent gewoon te emotioneel, je kunt niet objectief zijn."

11. "Ik kan niet geloven dat je zo'n slecht geheugen hebt, het was niet zo."

12. "Als je me echt zou kennen, zou je weten dat ik dit niet zou doen."

13. "Je verdraait de feiten om je eigen agenda te dienen."

14. "Het is jouw schuld dat ik me zo voel, je maakt me gek."

15. "Waarom vertel je leugens over mij aan anderen? Ik dacht dat je beter was."


Deze zinnen zijn vaak bedoeld om het slachtoffer te doen twijfelen aan hun eigen geheugen, waarneming en gevoelens, en om hun eigen identiteit en realiteit te ondermijnen.


Wat kun je er tegen doen?

Het herkennen van gaslighting is de eerste stap. Het is belangrijk om steun te zoeken bij vrienden, familie of professionals die de situatie objectief kunnen beoordelen. Het is ook essentieel om je eigen grenzen te stellen en te leren vertrouwen op je eigen waarnemingen en gevoelens.


Tips om met gaslighting om te gaan:

1. Vertrouw op je eigen gevoelens en perceptie van de realiteit.

2. Houd een dagboek bij van gebeurtenissen om je eigen herinneringen te versterken.

3. Zoek professionele hulp, zoals therapie, om de emotionele gevolgen van gaslighting aan te pakken.

4. Blijf in contact met ondersteunende vrienden en familie die je kunnen helpen om de situatie objectief te bekijken.

5. Stel duidelijke grenzen en communiceer assertief om jezelf te beschermen tegen verdere manipulatie.


Hoe kan therapie helpen?

Therapie kan een veilige ruimte bieden voor slachtoffers van gaslighting om hun ervaringen te delen en te verwerken. Therapeuten kunnen helpen bij het herstellen van het zelfvertrouwen, het versterken van grenzen en het leren omgaan met de emotionele gevolgen van gaslighting. Het kan ook helpen bij het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen en het herstel van een gevoel van eigenwaarde.


Wat is het voornaamste voordeel van therapie?

Het voornaamste voordeel van therapie is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving waarin slachtoffers van gaslighting kunnen herstellen en groeien. Therapie kan helpen bij het herwinnen van het vertrouwen in de eigen waarnemingen en gevoelens, en bij het ontwikkelen van vaardigheden om toekomstige manipulatie te herkennen en te vermijden.


De voordelen op een rij:

1. Herstel van zelfvertrouwen: Therapie kan het zelfvertrouwen herstellen dat door gaslighting is aangetast.

2. Emotionele ondersteuning: Therapeuten bieden emotionele steun en begeleiding.

3. Versterking van grenzen: Slachtoffers leren hun grenzen te herkennen en te handhaven.


Veelgestelde Vragen Over Gaslighting

Mensen willen vaak weten hoe ze kunnen voorkomen dat ze het slachtoffer worden van gaslighting, hoe ze gaslighting kunnen confronteren en hoe ze kunnen herstellen van de schade die het heeft veroorzaakt. Veel voorkomende vragen gaan ook over de tekenen van gaslighting in verschillende soorten relaties, zoals romantische relaties, vriendschappen of werkrelaties.


1. Kun je jezelf beschermen tegen gaslighting? Ja, bewustwording is de eerste stap.

2. Waarom zou iemand gaslighten? Gaslighters willen vaak macht en controle over anderen.

3. Kunnen therapeuten helpen? Ja, therapeuten kunnen slachtoffers begeleiden bij herstel en het versterken van hun zelfvertrouwen.


In dit blog hebben we gaslighting besproken, van wat het is tot hoe je het kunt herkennen, wie gaslighters en slachtoffers zijn, voorbeelden, wat je ertegen kunt doen, veelgestelde vragen, en hoe therapie kan helpen. Bewustwording en ondersteuning zijn de sleutels tot het bestrijden van deze manipulatieve tactiek en het herstellen van je gevoel van eigenwaarde.


Heb je naar aanleiding van dit blog behoefte aan contact? Maak dan een afspraak:


81 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Categorieën

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
bottom of page