De lessen van de berg...

Stapje voor stapje... English below 🇬🇧

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Een cliënte van mij vertelde me over haar vakantie en hoe ze in de bergen van Oostenrijk ging wandelen. Er zijn zoveel mooie lessen te halen uit haar wandeling! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Wandelen in de bergen

Les 1: Ze vertelde me dat ze heel bewust van haar voeten moest zijn. Dat ze behoedzaam en dus mindful moest lopen omdat ze letterlijk in de wolken liepen. Als je je zo bewust bent van elke stap, word je langzamer en bedachtzamer waar je je voeten neerzet. En dan doe je het letterlijk stapje voor stapje. Met kleine stapjes kom je ook naar de top!⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Les 2: Ze kon niet zien waar ze heen ging, maar ze bleef gewoon de ene voet voor de andere zetten. Bij elke stap die je zet, wordt de volgende stap zichtbaar. Je hoeft niet altijd te zien waar je naartoe gaat. Je kunt prima stappen zetten als je nog niet precies weet wat de top is.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Les 3: Ze moest het looppad goed in het oog houden en niet letten op de diepe vallei naast haar. De vallei was eng en leidde haar af, maar als je je op de weg en de stap voor je concentreert, is de vallei niet van belang en houdt dat haar niet tegen om vooruit te gaan. Soms worden we zo afgeleid door dingen die ons bang maken. Focus op waar je naar toe wilt en blijf stappen zetten in die richting!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Les 4: Angst kan een uiting zijn van gedachten over wat er zou kunnen gebeuren. En wordt werkelijkheid als je je daarop concentreert. Hoewel de angst voor de vallei er was, bleef ze doorgaan. En ze had een prachtige wandeling! Dus Feel the fear and do it anyway! ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Les 5: Tijdens de wandeling viel haar vriendin en brak haar pols. Ze moesten de wandeling onderbreken en terugkeren naar de vallei om naar de dokter te gaan. Ze bereikten de top niet maar bereikten wel iets anders, onder andere de les om het samen te doen! De kracht te vinden om samen terug te komen. Hoe je steun kan hebben aan elkaar. Het gaat niet altijd om het bereiken van de top!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Les 6: Haar vriendin kreeg een gipsverband en kon niet meer rijden. En ook al had mijn cliënte al heel lang geen auto meer gereden, ze reed helemaal terug naar Nederland. Ze voelde zich erg sterk en trots na deze reis. Een enorme overwinning! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Je weet nooit welke lessen je uit een (negatieve) situatie haalt. Maar er zijn lessen te vinden als je bereid bent te zien! Zelfs tijdens je vakantie. Doe het stap voor stap!


🇬🇧 One step at a time...

A client of mine told me about her holiday and how she hiked up the Zillertal mountains in Austria during her holiday. ⠀⠀


There are so many beautiful lessons in her hike! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


Lesson 1: She told me she had to walk very conscious of her feet as they were walking literally in the clouds. Being so conscious of every step, being very mindful about it, makes you slow down and mindful of were you put your feet. And take it step by step.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lesson 2: She couldn't see where she was heading but she just kept on putting one foot in front of the other. With each step you take, the next one will become visible. You don't always have to see where you're going to move forward.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lesson 3: She had to keep her eye on the next move and not on the deep valley next to her. The valley was scary and distracting but when you focus on the road in front of you, the valley is of no interest and not holding her back. Sometimes the things that scare us is so distracting. Just focus on the road ahead and keep moving forward!⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lesson 4: Fear can be a manifestation of thoughts about what could happen. And becomes a reality when you focus on that. Although the fear of the valley was there, she kept going. And she had a beautiful hike! So feel the fear and do it anyway. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lesson 5: During the hike, her friend fell and broke her wrist. They had to break of the hike and return to the valley to go to the doctor. They did not reach the top but found something more important, the journey of doing this together! How you can support each other in their journey. It's not always about reaching the top!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Lesson 6: Her friend got a plaster cast and couldn't drive anymore. And even though she had not driven a car in a very long time, she drove all the way back to the Netherlands. She felt very strong and capable after this journey. A huge win! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

You never know what lessons you get from a (negative) situation. But there are lessons in every aspect if you are willing to see! Just take it one step at a time!#teachings #lessonsfromlife #hiking #happytherapy

37 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
Niet gevonden wat je zocht? Probeer de zoekmachine:

De praktijk:

Praktijk Vaillantlaan

Jan Olphert Vaillantlaan 70

1086 ZA  Amsterdam IJburg

06-36541819

PIT Praktijk Amsterdam Noord

Mariahoevepad 1

1035 WH  Amsterdam Noord

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

Aangesloten bij:

© copyright 2021 Marga Hogenhuis

Licentienummer 190091R

Lidnummer: 18018