top of page

Vrouwen ontwaken - Deel 2 (English below)

Bijgewerkt op: 15 mei 2020


Het is mij al een aantal keren ter ore gekomen in de afgelopen periode; Lilith ontwaakt. Kort door de bocht gaat het verhaal van Lilith over deze “eerste vrouw” op aarde. Lilith, die zich niet wilde onderwerpen aan Adam. “Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn. Deze opstelling heeft haar een grote populariteit bezorgd bij feministen.” Bron: Wikipedia. Overigens zijn de eerste verhalen over Lilith van meer dan 3000 v Chr.

Realiseer je wel dat dit verhalen zijn die werden verteld en werden overgedragen met een moraal, een boodschap. Als je de tijdsgeest erbij haalt en in dat perspectief plaatst, kun je een idee krijgen van de rol en het idee wat men toen had over vrouwen. Over haar rol en haar plaats. Wat is er al die jaren geloofd? Je kunt je afvragen of het waar is. Of gewoon nieuwsgierig zijn net als ik. Hoe werkte dit en hoe is dit als construct geweest? Wat geloofde men 3000 v Chr. en wat geloofde men 200 n Chr.? Hoe men veranderde van meerdere goden naar 1 God. En wie schreven deze boeken? Wie konden er toen schrijven? Hoe leefde men toen? Mocht je als vrouw genieten van seks? En hoe werd er omgegaan met schoonheid?

Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat deze Lilith als demoon werd afgeschilderd en werd gezien als de wortel van het kwaad. Want Adam wilde van haar af. Hij wilde iemand die onderdanig was en creëerde toen Eva van een rib uit zijn eigen lijf. De makkelijkste manier, ook nu, is gewoon om iemand zwart te maken. En in die tijdsgeest waren dat goden en demonen. Nu zou men zeggen; ze is een hoer of een sloerie. En dat is nog steeds zo, als vrouwen genieten van seksualiteit of meerdere partners hebben (gehad).

Als je (een deel van) de vrouwen van de wereld ziet als Lilith en als deze vrouwen dan ontwaken en zich dit "herinneren" kunnen ze ontsnappen uit deze oude rollenpatronen, oude overtuigingen en oude moralen. En gebeuren er dingen als #MeToo. Dat maakt weer dat mannen automatisch ook een andere rol krijgen/hebben. Want alleen een man die de kracht, seksualiteit en de wijsheid van deze vrouwen kan aanvaarden, zal met haar een relatie kunnen hebben, op basis van gelijkheid.

De stap naar wereldvrede is van hier natuurlijk nog maar een kleine stap ;-) Als je vanuit de gedachte van gelijkheid leeft, man – vrouw, geloof, afkomst, etc. dan kun je niet anders dan respect hebben voor elkaar. Ook al zal er altijd schaduw zijn, als de schaduw geaccepteerd en gezien wordt, hoef je niet meer te vechten. Want dan het is er gewoon...


Women awakening - Part 2

It’s been brought to my attention a couple of times now, Lilith awakening. To be short and sweet it’s a story about the first woman on earth who didn’t want to submit to Adam. She proclaimed her equal rights (also sexual) and she didn’t want to be the submissive party. Source Wikipedia.

The stories about Lilith go way back to more than 3000 b. Chr. And you have to realize that these stories. Stories that were told to share a moral, a message. For most people could read or write. Can you imagine in that time frame what the role of women was? About her place? You can ask yourself is it true? You can be curious about the construct that has been build in that time and who were responsible for writing up these stories? What did people believe in 3000 BC? And what did they believe 200 AC? How did we go about from multiple gods to just 1 God?

It’s seems obvious that Lilith then became the demon, the root of all evil. Because Adam wanted to get rid of her. He wanted a woman to obey and be submissive, that’s why he created Eva from his own bone. The easiest way to get rid of someone, even now, is to talk badly about this person, trash her! In those days of the gods, goddesses and demons, she became a demon. Now the women enjoying their sexuality and have (had) multiple partners in life, are called a whore or a slut.

If you look at women in general and compare them to Lilith, if you would take just the lessons and the morals to bring it to this day and age. Women are awakening and remembering so they can break free of these chains of the past, to let go of all the old programs and old morals, you see things like #MeToo.

Which has an effect on the men. Because only those men who can accept the power, the wisdom and the true sexuality of the women, will be able to have a relationship with her. From equality.

From here it’s just a small step to world peace. If you live from equality, men – women, religion, etc. there is no other way than to respect one another. And although there will always be shadow, as long as shadows are seen and accepted, it no longer has the need to fight. Because it just is.


43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Categorieën

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page